Heller rask enn avansert hjertebehandling?

En registerstudie som har involvert 28 000 pasienter i 14 land antyder at det ikke er noen større helsegevinst ved få utført invasive prosedyrer (hjertekateterisering) umiddelbart, i forhold til å legges inn i nærmeste sykehus uten mulighet for slik behandling.

Ikke bedre overlevelse

Studien, som er publisert i BMJs nettutgave, viser at 77 % av pasientene ble lagt inn ved sykehus med muligheter for hjertekateterisering. Disse pasientene fikk ikke overraskende flere invasive prosedyrer enn pasienter som ble innlagt ved sykehus uten slike fasiliteter.

Etter å ha justert for konfunderende faktorer var det ingen økning i overlevelse etter 30 dager eller seks måneder blant pasienter som ble lagt inn ved sykehus med laboratorium for hjertekateterisering. Risikoen for alvorlige blødninger og slag var også større.

Blødningskomplikasjoner

- Den høyere andelen alvorlige blødninger ved disse sykehusene kan forklares med den høyere andelen invasive prosedyrer. Tidligere randomiserte studier av akutt koronarsykdom har vist at invasive undersøkelser gir blødningskomplikasjoner, påpeker forfatterne.

Bedre seleksjon

Forfatterne understreker at studien ikke antyder at invasive undersøkelser av pasienter med akutt koronar hjertesykdom er skadelig, men at man bør være mer restriktiv med bruken. Pasienter med akutt koronarsykdom bør legges inn så raskt som mulig ved nærmeste sykehus, uavhengig om det har laboratorium for hjertekateterisering eller ikke.

- Som i Norge

Seksjonsoverlege Arild Mangschau ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, understreker at dette er en registerstudie, og ikke en randomisert studie. Det foreligger flere randomiserte studier som konkluderer med det motsatte.

- I Norge har vi hele tiden vært av den oppfatning at det viktigste er å få kvalifisert hjelp ved nærmeste sykehus så fort som mulig. Pasienter i Østerdalen sendes til sitt lokalsykehus, og ikke rett til Ullevål, med mindre EKG viser at pasienten må til akutt utblokking. Pasientene sendes eventuelt videre til de mer avanserte sykehusene etter først å ha fått akuttbehandling på lokalsykehuset, sier Mangschau til Tidsskriftet.

Flere svakheter

Han mener studien har flere svakheter. Blant annet er ikke de to gruppene pasienter like store, siden så mange som to tredeler ble sendt direkte til sykehus med hjertekateterisering.

- Denne gruppen er også den sykeste, så det er naturlig at en større andel av disse dør. Risiko for blødninger er også noe man må regne med ved større inngrep, og dette er sjelden dødelig i seg selv, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media