Håp for eldre med hørselstap?

En viktig årsak til hørselstap hos eldre er at hårcellene i cochlea dør og ikke regenereres. Tap av hårcellene forårsakes enten av sykdom, medikamentbivirkninger og støy man utsettes for gjennom et langt liv. Rundt en tredel av verdens befolkning rammes av denne typen hørselstap.

Retinoblastomgenet

Et forskerteam mener nå å ha funnet en måte å regenerere hårcellene på. Studien er publisert i tidsskriftet Science. Forskerne har studert ørets hårceller i en musemodell, og funnet ut at retionblastomgenets proteinprodukt ødelegger og dreper hårcellene. Gruppen utviklet en type mus som manglet retinoblastomgenet RB 1, og oppdaget at disse musene løp i sirkel som en følge av at de hadde flere hårceller i det indre øret enn vanlig mus, og at cellene stadig fornyet seg.

Fjerner genet

Tabell
Amerikanske forskere kan ha funnet en måte å behandle aldersrelatert hørselstap på. Illustrasjonsfoto

- Dette eksperimentet viser at fornyelsen av hårceller i det indre øret var direkte knyttet til retinoblastomproteinet. Forskerne har funnet ut at fungerende hårceller kan fortsette å dele seg dersom man fjerner genet i en musemodell, sier en av forfatterne, ifølge Medical News Today.

Håp for mennesker?

Forskerne tror funnene kan gi håp om fremtidig behandling mot aldersrelatert hørselstap, selv om tilsvarende sammenheng mellom retinoblastomproteinet og regenerering av hårceller i øret fortsatt ikke er vist hos mennesket.

Følges med interesse

- Dette er en svært interessant problemstilling, sier overlege Niels Christian Stenklev ved øre-nese-hals-avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), til Tidsskriftet. Han forteller at dette forskertemaet følges med stor interesse i audiologiske miljøer verden over, og at blant andre Karolinska Institutet i Stockholm er langt fremme på feltet.

- En del fugler, fiskeslag og reptiler har evnen til å regenerere sanseceller, og man forsøker nå å finne ut om dette lar seg overføre til mennesker ad molekylærgenetisk vei, sier han.

Langt igjen

Selv holder Stenklev og hans kollegeer på med et prosjekt om hørsel og regenerasjon av sanseceller hos torsk. Prosjektet gjøres i samarbeid med Fiskeriforskning i Tromsø.

- Men man er nok ennå et godt stykke unna å kunne tilby farmakologisk eller genetisk behandling av cochleære hørselstap, som for eksempel presbyacusis, mener Stenklev.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media