Fornøyde pasienter i psykiatrien

Det viser en landsomfattende undersøkelse Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført, den mest omfattende brukererfaringsundersøkelsen innen psykisk helsevern i Norge. Drøyt 15 000 pasienter ble tilsendt spørreskjema, hvorav 6 600 svarte. Den lave svarprosenten, i tillegg til en del andre faktorer, gjør at Kunnskapssenteret ikke kan konkludere med at undersøkelsen er representativ.

Fornøyd med behandlingen

Undersøkelsen viser at de psykiatriske pasientene er mest fornøyd med utbyttet av behandlingen og forholdet til behandler. Minst fornøyd er de med informasjonen de har fått i forbindelse med behandlingen. Menn og kvinner er stort sett like fornøyde med poliklinikkene, mens eldre brukere er mer tilfredse enn yngre brukere.

Nei til tvang

Brukere som vurderer sin psykiske helse som dårlig er mindre fornøyde enn de som opplever sin psykiske helse som bra, og pasienter som opplevde tvang i forbindelse med behandlingen var mindre fornøyde enn de som opplevde behandlingen helt frivillig. Også de som fikk innflytelse på egen medisinering er mer fornøyde.

Vil velge behandler

Størst utslag gjør det om pasienten har fått den behandleren de ønsket seg. Her er misnøyen langt større blant brukere som ikke fikk ønsket sitt oppfylt.

Brukerne er stort sett like fornøyd med poliklinikkene i alle landets helseregioner, og det er også liten forskjell innad i helseregionene.

Les hele rapporten på Kunnskapssenterets nettsider

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media