Flere ringer Fritt sykehusvalg

Den gratis informasjonstjenesten er populær. Ifølge Helse Midt-Norge ringte 28 000 personer det grønne nummeret i løpet av 2004, og antallet henvendelser økte med 26 % samme år.

Også leger

I Midt-Norge gjelder 80 % av henvendelsene ventetid. Innen fagområdene gjelder 41 % sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevevet. Flertallet som ringer er pasienter, mens også pårørende, primærleger og trygdekontorer tar kontakt.

Ventetider

Fritt sykehusvalg Norge, som Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for, kan opplyse om behandlingstilbud, ventetider og kapasitet ved landets sykehus. I tillegg til at informasjon kan fås ved å ringe, finnes oppdaterte opplysninger også på Internett, på www.sykehusvalg.no. Høsten 2004 kom nettstedet på andreplass blant tre vinnerkandidater til Fyrlyktprisen. Prisen deles ut av Statens dataforum til medlemsinstitusjoner som har utmerket seg positivt innen IT-området.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media