Flere leger mistet autorisasjonen

Samtidig fikk 38 leger advarsel fra Helsetilsynet, halvparten av alle advarslene som ble gitt til helsepersonell. Det er én lege mer enn i fjor. De fleste legene som fikk advarsel, fikk dette på grunn av uforsvarlig pasientbehandling.

Flere reaksjoner

Helsetilsynet behandlet flere saker i 2004 enn året før (237 mot 172) og ga også flere reaksjoner (148 mot 125). Det er de alvorlige sakene som sendes Statens helsetilsyn. De mindre alvorlige sakene behandles i tilsynets fylkesavdelinger.

Når det gjelder helsepersonell generelt mistet 26 personer autorisasjonen på grunn av rusmiddelmisbruk, 10 på grunn av atferd som er uforenlig med yrket, og seks mistet autorisasjonen for å ha utnyttet pasienter seksuelt. Helsetilsynet har sendt ni anmeldelser til politiet.

Dårlig internkontroll

En del virksomheter har dessuten fått kritikk av Helsetilsynet for utilstrekkelig organisering, blant annet på grunn av for dårlige systemer for internkontroll. Det er alvorlig, mener helsedirektør Lars E. Hanssen.

- Det er avgjørende for sikkerheten i helsetjenesten at internkontrollsystemer etableres og tas i bruk i det daglige arbeidet, sier Hanssen.

Trygge jordmødre

Jordmødre er det ingenting å utsette på, ifølge statistikken til Helsetilsynet. I denne yrkesgruppen var det ingen advarsler, ingen tap av autorisasjon og ingen begrensning av autorisasjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media