- Bør begrense barns mobilbruk

Ifølge rapporten, som er en fortsettelse av en forskningsprosjekt publisert for fem år siden, finnes det foreløpig ikke avgjørende bevis for at bruk av mobiltelefon er helsefarlig, skriver BMJ. Studier antyder likevel at langvarig bruk av mobiltelefon kan påvirke kognitive funksjoner, øke kreftfaren og gjøre skade på arvematerialet.

Mer bekymret

Tabell
Barn bør bruke mobiltelefon så lite som mulig, til man vet mer om hvilke skader det eventuelt medfører, mener britiske forskere. Illustrasjonsfoto

Lederen for strålevernmyndighetene, Sir William Steward, som er ansvarlig for prosjektet, sier han er mer bekymret nå enn han var da de forrige resultatene ble presentert i 2000.

- Med tanke på stråling tar det ofte lang tid før effekten blir synlig. Nå har vi ytterligere fem år med informasjon, og enkelte mener at vi vil se konsekvensene etter 10 år, sier Steward til BMJ.

- Heller sms enn ringing

Det advares i rapporten særlig mot hyppig bruk blant spesielt sårbare grupper, som små barn.

- Foreldre har et stort ansvar her. De bør forsikre seg om at barna heller bruker tekstmeldinger enn å ringe, og at de bruker telefoner med lavest mulig SAR-verdi, sier Steward.
SAR-verdien (Spesific Absorption Rate) indikerer hvor mye elektromagnetisk energi kroppsvevet absorberer, og skal ifølge europeisk standard ikke overstige to watt per kilo kroppsvekt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media