Ble nektet å publisere Vioxx-data

The Food and Drug Administration (FDA) er den amerikanske legemiddelmyndigheten som godkjenner og overvåker bruk av legemidler. Forsker David Grahams data viser at hele 88 000 av 139 000 personer har hatt hjerteinfarkt som kan relateres til bruk av Vioxx. Mellom 30 og 40 % av disse var fatale, ifølge CNN.

Ville stoppe publisering

I høst, før produsenten av Vioxx selv trakk produktet fra markedet, sendte Grahams overordnende i FDA en e-post til The Lancet der han forsøker å overtale dem til ikke å publisere David Grahams data. Ifølge FDA hadde dataene ikke gått gjennom deres eget vurderings- og godkjenningssystem før de ble sendt til tidsskriftet for publisering. Det skal også ha vært uenighet mellom Graham og hans overordende om konklusjonen i studien. I The Lancet som er et fagvurdert tidsskrift, ble artikkelen godkjent for publisering. Det var da dette ble kjent at Grahams kollega kontaktet tidsskriftet.

Helomvending

Nå har imidlertid FDA gjort helomvending og bestemt at forskeren likevel får publisere dataene, melder CNN. Artikkelen med dataene vil derfor på nytt bli sendt inn til The Lancet. Redaktør Richard Horton har tidligere uttalt seg kritisk til FDAs håndtering av denne saken, og forskeren håper derfor at artikkelen igjen vil bli godkjent for publisering i tidsskriftet.

Dobbeltrolle

Graham hevdet i november overfor en senatskomité at FDA har vært klomsete i behandlingen av sikkerhetshensyn rundt Vioxx og fem andre hyppig brukte medikamenter. – FDA har en iboende interessekonflikt når det dukker opp sikkerhetsaspekter ved medikamenter de tidligere har godkjent, hevder Graham. FDA selv nekter for at en slik interessekonflikt hindrer dem i å advare mot bruk av legemidler de har godkjent, men påpeker at deres data må gjennom lange interne vurderinger før de kan offentliggjøres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media