Åpen forelesningsrekke om medisin og litteratur

Dette er blant spørsmålene som blir belyst i en serie forelesninger i Oslo i 2005.

Det vil i alt bli avholdt ni forelesninger ved Universitetet i Oslo i løpet av 2005, og det er det tverrfaglige prosjektet –Infectio - teksten, tegnet og smerten– som står som arrangør. Infectio-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Interessant for leger

- Tradisjonelt har humaniora og medisin befunnet seg langt fra hverandre. Vi håper å bringe litteratur og medisin sammen på et vis som ikke ordner det ene under det andre, som verken ser litteraturen som et supplement til eller en hjelpedisiplin for medisinen, eller medisinen som utelukkende teknologisk og blind for kulturelle verdier. Vi tror forelesningene kan ha interesse for leger, skriver Infectio i sin omtale av forelesningsrekken.

Første tema ut er –Mellom kunst og legekunst– 1. februar, med Kjersti Bale og Drude von den Fehr som foredragsholdere.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media