WHO vil ha billigere kreftscreening

Livmorhalskreft tar årlig livet av flere kvinner verden over enn barnefødsler gjør. Men antall tilfeller av denne krefttypen kunne vært betydelig lavere ved bruk av effektiv screening og behandling, ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO. WHO har laget en 255 sider lang rapport om implementering av tiltak mot livmorhalskreft, melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Forskjell på fattig og rik

Rundt en halv million kvinner får denne diagnosen hvert år, og 80 % av disse kommer fra verdens fattigste land.

- Frem til 2050 vil det bli en million nye tilfeller hvert år bare i utviklingslandene. Men livmorhalskreft er en av de krefttypene vi kan gjøre noe med, sier Peter Boyle, leder for WHOs kreftforskningsgruppe.

- I industrilandene får de fleste kvinner jevnlig tatt celleprøve, noe som reduserer risikoen for livmorhalskreft med inntil 90 %. I utviklingslandene derimot er det ikke ressurser nok til noe tilsvarende, sier Rengaswamy Sankaranarayanan, WHOs screeningekspert.

Billigere forebygging

I WHO-rapporten legges det opp til rimeligere måter å diagnostisere og behandle kreft, metoder som ikke krever kostbare laboratorieundersøkelser. En metode som foreslås er å pensle med eddiksyre. Dersom eddiken blir hvit, kan dette indikere et tidlig stadium av kreft.

WHO håper også det snart kan tilbys rimeligere tester for human papilloma virus (HPV). I dag koster en slik test 120-250 kroner, mens WHO og Sankaranarayanan mener 30 kroner er en mer akseptabel pris.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media