Tobakkskonvensjon blir lov

Verdens helseorganisasjons Framework Convention on Tobacco Control , ble ratifisert av Peru for få dager siden. Dermed har 40 land fra alle kanter av verden ratifisert avtalen i løpet av de siste 17 månedene, og den kan tre i kraft. Norge var aller først ute til å skrive under på avtalen, og var også tidlig ute med å ratifisere den.

Tabell
Fra mars neste år må alle land som har undertegnet WHOs tobakksavtale utvikle behandlingsopplegg for å hjelpe egne innbyggere til å stumpe røyken. Illustrasjonsfoto

Målet med tobakksavtalen er å redusere tobakksforbruket og dermed bedre helsen til millioner av mennesker. Ifølge WHO dør fem millioner mennesker for tidlig hvert år som følge av røyking.

Prisregulering

- Avtalen ser stadig ut til å vokse i omfang. Det demonstrerer hvor viktig det internasjonale samfunnet mener det er å spare mange millioner liv. Jeg ser frem til at flere land følger etter de 40 første som gjør det mulig for denne avtalen å bli gjeldende lov, sier generaldirektør i WHO, LEE Jong-wook.

Konvensjonen blir gjeldende lov i landen som har ratifisert den 28.2. 2005. Fra da av vil det settes internasjonale standarder blant annet på tobakkspriser, skatteøkninger, reklame, sponsing, merking, passiv røyking, og andre forpliktelser i landene som har ratifisert avtalen.

- Gledelig

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, er svært tilfreds med at så mange har ratifisert avtalen, og håper det kan føre til at noen av landene kan slippe unna den uheldige utviklingen Norge har vært gjennom.
- I de siste femti årene har vi hatt en økning av antall røykere og nå ser vi at lungekrefttilfellene beklageligvis er stigende. Den internasjonale tobakkskonvensjonen kan være et viktig ledd i arbeidet for raskere å bremse en slik utvikling, sier Ryel til kreft.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media