Teknologi for å mestre egen helsesituasjon

I slutten av november fikk fire medarbeidere startsignal fra telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord til å sette i gang med doktorgradsprosjekter i 2005. Fellesnevner for prosjektene er bruk av elektroniske verktøy for å støtte opp under folks evne til å nyttiggjøre seg egne ressurser for bedre å mestre egen livssituasjon og helse.

I et av forskningsprosjektene blir Internett som forebyggingsarena for risikoutsatt ungdom tema. Et annet vil se på erfaringer med selvhjelpsgrupper som møtes fysisk og på Internett. To andre prosjekter retter søkelyset mot mennesker med type 2-diabetes. Om det å gi folk personlig tilpasset informasjon og mulighet til å se sammenhenger mellom livsstil og helse grafisk via elektroniske verktøy bidrar til en større opplevelse av å gjøre noe positivt for helsen sin selv, blir tema for det ene. I det andre prosjektet blir det sett på potensialet mobile digitale verktøy kan få for selvhjelp til livsstilsendringer.

Les mer om prosjektene på Nasjonalt senter for telemedisins nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media