Pasient i krise - hva gjør du?

Ifølge forsker og sosiolog Kari Dyregrov finnes det veldig lite informasjon om hvordan man kan følge opp personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser - i alle fall samlet på ett sted. Hun er prosjektleder for den nye nettsiden www.kriser.no, som er utarbeidet av Senter for Krisepsykologi i Bergen. Nettsiden, som er i drift fra i dag, er et resultat av et toårig prosjekt utført med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering og Landsforeningen til støtte ved krybbedød. En rekke fagfolk står bak.

Stor målgruppe

- Innholdet på disse sidene er etterspurt av kriseteam og fagfolk rundt i kommunene. Den er laget først og fremst for helsepersonell, men også for prester, lærere, politi, ambulansepersonell, begravelsesbyråer, sosialtjenesten i kommunene og alle andre som kommer i kontakt med kriserammede, sier Dyregrov til Tidsskriftet.

Hun understreker at også pasienter eller pårørende som ønsker å vite hva som er vanlige reaksjoner i en krisesituasjon kan finne informasjon her.

Idébank

Innholdet på nettsidene er bygget over fire deler. Den har en ressursbank med tema som utdyper psykososial oppfølging, en del om organisering av psykososial oppfølging, en om rutiner ved spesifikke hendelser og en del med generell informasjon.

- Siden er først og fremst tenkt som en detaljert idébank, hvor det gis detaljerte og differensierte råd til kommunene. Nettstedet kan også være til hjelp for kommunene når de skal utarbeide egne kriseplaner, sier Kari Dyregrov.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media