Ny direktør i Helse Sør

Bjørn K. Erikstein

Foto Helse Sør

Ansettelsesutvalget i styret i Helse Sør RHF, med styreleder Erling Valvik i spissen, offentliggjorde i går kveld sin innstilling til ny direktør etter at Steinar Stokke gikk av i vår. Stokke sa opp sin stilling etter mye uro blant annet rundt hans gunstige pensjonsavtale. Siden Stokke gikk av har Asbjørn Hofsli, prosjektdirektør i Helse Midt-Norge, fungert som administrerende direktør.

Enstemmig

Onkolog Bjørn K. Erikstein (f. 1952) kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Helse Sør, og har lang erfaring fra helsesektoren. Styreleder Erling Valvik sier ansettelsesutvalget var enstemmig i innstillingen. Den endelige ansettelsen vil finne sted på et styremøte 16. desember, og i så fall vil Erikstein tiltre stillingen 1. januar.

Jobbe for helsetilbudet

- Jeg er utrolig glad for å få mulighet til å videreutviklet Helse Sør i samarbeid med så mange dyktige medarbeidere. Helse Sør har vist evne og vilje til å rydde opp i vanskelige saker, og legge dem bak seg. Jeg er derfor overbevist om at vi fremover skal kunne bruke kreftene våre på det vi skal bruke dem på - videreutvikling av et allerede særdeles godt helsetilbud, sier Erikstein.

Ti søkere

Det var ti personer som søkte på direktørstillingen, hvorav to var kvinner. De ni andre var Fehim Beckanovic (52), Glen Allan Eikeland (32), Mihaela Girovanu (34), Petter Grennes (43), Marit Ektvedt Kjær (45), Vegard A. Rooth (41), Tor Erik Tobiassen (41), Ivar Edmund Vatten (40) og Arild Wilberg (53).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media