Motiverer julen dødssyke til å leve lenger?

Forskerne har sett på dødsattestene til 1 269 474 personer som døde i Ohio, USA i perioden 1989-2000, inkludert 309 221 personer som døde som følge av kreft.
Målet var å finne ut om –døden tok ferie– i forkant av viktige høytider som jul, bursdag eller Thanksgiving (som feires i USA) for dødssyke kreftpasienter. De så på det totale antallet kreftdødsfall i to uker rundt viktige høytider for de kreftdøde. Antallet som døde før slike høytider skilte seg ikke signifikant ut fra dem som døde i uken etter høytidene.

- Vi har vel alle hørt historier om personer som holder fast ved livet gjennom viktige høytider, men tallene gir ikke støtte til at dette faktisk er noe folk gjør, sier Donn C. Young, en av forfatterne bak artikkelen i JAMA til BBC.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media