Menn foretrekker sekretæren

En amerikansk studie, publisert i tidsskriftet Evolution and Human Behavior, viser at menn er langt mer tiltrukket av underordnede i arbeidslivet med tanke på både vennskap og ekteskap, enn kvinner.

Rangert etter kvalifikasjoner

Tabell
Illustrasjonsfoto

120 mannlige og 208 kvinnelige studenter ble bedt om å rangere potensielle partnere ved en fiktiv arbeidsplass ut fra fotografier av kollegene. Disse ble omtalt som deltakernes sjef (overordnede), medarbeider (likestilt) eller assistent (underordnet). Deltakerne skulle deretter ta stilling til om noen av disse kunne kvalifisere for vennskap, en natts eventyr, et kjæresteforhold eller et langvarig forhold og ekteskap.

Mennene foretrakk de underordnede fremfor de overordnede kvinnene med tanke på langvarig vennskap og ekteskap. Kvinnene derimot var upåvirket av en potensiell partners status.

Nei til makt

- Våre resultater gir empirisk støtte til den vanlige oppfatningen om at selvstendige kvinner med makt taper på ekteskapsmarkedet, fordi menn foretrekker kvinner med mindre makt enn dem selv, sier Stephanie Brown, som har ledet studien.

- Gitt at kvinners seksuelle frigjøring er en alvorlig trussel for menns reproduksjon, så kan menns preferanse for underordnede kvinner være en måte menn tilpasser seg på, fortsetter hun.

Får ingen forklaring

Psykolog Leif Edward Ottesen Kennair mener den amerikanske studien har enkelte svakheter, i tillegg til at den har funn som motstrider en rekke typiske funn innen partnervalglitteraturen.

- Artikkelens største svakhet er at vi får nesten ingen relevant evolusjonspsykologisk forklaring på hvordan en skulle kunne unngå utroskap ved å velge kvinner som har lavere status enn seg selv. Det å sikre seg at man er far er en viktig faktor for menn, som er en av få arter som investerer mye i avkommet gjennom lange forpliktende partnerskap. Hvordan var det i menneskets evolusjonshistorie, spør Ottesen Kennair.

- Var hierarkiene tilsvarende de som forsøkes simulert i studien, og ville kvinner med middels til høy status generelt ha vært mer utro enn kvinner med lavere status? Dersom en studie skal være "evolusjonær", så må det være et mer utviklet evolusjonspsykologisk hypotesegrunnlag enn det vi her får presentert, sier han til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media