Litt lettere for psykisk syke

Nesten halvparten, 46 %, av norske næringslivsledere er nå sitt ansvar bevisst, viser en undersøkelse Rådet for psykisk helse har gjort. I 2002 var bare 38 % enige i at de har et ansvar for å tilrettelegge arbeidsplassen for en ansatt som får psykiske problemer.

- Dette er godt nytt for alle som er i arbeid og som har eller en gang vil få en psykisk lidelse. Vi vet at hver femte sykemelding skyldes psykisk sykdom, derfor er dette en viktig holdingsendring på et område der unnlatelsessyndene har vært mange, sier Tor Øystein Vaaland, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Verre å være ny

Å ansette en person som har, eller kan få, en psykisk sykdom er det imidlertid bare en av tre næringslivsledere som vil. Like mange mener det er det offentlige som har ansvar for at disse arbeidstakerne får et jobbtilbud. Rådet for psykisk helse mener det bør innføres lover og regler på området.

Tapt kompetanse

- Disse holdingene gjør terskelen inn i arbeidslivet uoverstigelig for alt for mange unge. Vi går glipp av mye kompetanse og stor arbeidslyst. I lys av dette krever Rådet for psykisk helse at myndighetene vurderer lovverket og innfører lover og ordninger som setter fart på inkludering av mennesker med psykiske lidelser, sier Vaaland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media