Legehverdagen er blitt tøffere

Arbeidshelsen er også dårligere og sykefraværet høyere enn i arbeidslivet for øvrig. Det kommer frem i en undersøkelse Arbeidsforskningsinstituttet har gjort blant 3 000 leger, sykepleiere og hjelpepleiere i norske sykehus, på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Misfornøyde leger

Resultatene viser at omstillingene i helsevesenet til tider går på bekostning av arbeidsmiljøarbeidet. To tredeler av sykehuslegene har ikke har fått opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS), og 60 % har aldri deltatt i arbeidsmiljøundersøkelser. De færreste, bare to av ti, mener at enhetlig ledelse har styrket HMS-arbeidet.

Halvparten av de spurte legene misfornøyde med verneombudsordningen i egen avdeling, og like mange er helt eller delvis enig i at økonomiske hensyn går foran hensyn til HMS.

To av ti leger, og like mange sykepleiere, mener de overordnede sjelden er imøtekommende når det kommer kritiske synspunkter rundt dette. Sjefene gir sjelden eller aldri tilbakemeldinger på jobben som gjøres, og det er alt for mye omorganisering.

Gir sparetiltak skylden

- Resultatene er ikke overraskende. De strenge sparetiltakene de siste årene har satt fokus på det økonomiske. Dette har nok gått på bekostning av det miljøskapende og forebyggende arbeidet, dessverre, sier Arne Morterud, bedriftslege ved Hjelp24 BHT i Ålesund og styremedlem i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf). Han mener sparetiltakene helt klart går ut over de ansatte, som får enda større behov for et HMS-tilbud som ikke strekker til.

- Foreløpig har ikke dette gått ut over pasientenes helse, så vi får håpe det heller ikke vil bli konsekvensen av ytterligere innsparinger, sier Morterud. Bedriftslegen mener arbeidsgiverne bør vise sine medarbeidere at de ønsker å prioritere helsebringende og motivasjonsskapende arbeid.

Ikke bare håpløst

Tilstanden i helse-Norge er imidlertid ikke bare håpløs. De fleste sykehusansatte er ifølge Arbeidstilsynets undersøkelse generelt fornøyd med jobben sin. De synes de har interessante arbeidsoppgaver, støttende ledelse og et godt samarbeid med kolleger.

Undersøkelsen er utført i forbindelse med Arbeidstilsynets kampanje –God vakt–, som settes i gang i ved nyttår. Målet med kampanjen er fungerende HMS-systemer for sykehusene som skal hindre at ansatte utsettes for helseskadelige psykiske eller fysiske belastninger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media