Helsetidsskrift på Vestbredden

Tidsskriftet Bridges – the Israeli-Palestinian Public Health Magazine - er kommet i gang med støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og er et eksempel på en av organisasjonens grunnsetninger; Helse som en bro til fred.

Tidsskriftet vil komme ut to ganger i måneden, og ta for seg temaer innen helse som interesserer både israelere og palestinere. Det vil være analyser av hvordan konflikten påvirker innbyggernes helsetilstand, informasjon om nasjonal og internasjonal forskning, kvinners og barns rettigheter, samt om nødhjelp, ernæring, mental helse, matsikkerhet og narkotikaproblematikk.

WHO håper tidsskriftet vil fungere som et bindeledd mellom de to folkegruppene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media