Frankrike tillater passiv dødshjelp

Lovendringen er vedtatt av Frankrikes nasjonalforsamling. Det gjenstår bare at loven ratifiseres av senatet, skriver BMJ.

Lars Johan Materstvedt, faglig leder av Enhet for medisinsk etikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) mener den nye franske loven ikke går lenger i å åpne for eutanasi enn norsk lovverk gjør.

En tredje måte

–En tredje måte, en fransk måte–, kaller helseminister Philippe Douste-Blazy lovendringen. Loven åpner for at alvorlig syke, men bevisste, pasienter kan nekte behandling som kan forlenge livet deres. Invalide pasienter som ellers ikke er alvorlig syke kan også be om at behandlingen avsluttes. Tilbud om palliativ behandling må imidlertid finnes, og leger kan gi sterkere doser smertestillende medikamenter, selv om man risikerer at pasienten dør tidligere.

Dersom pasienten er bevisstløs må legen konsultere kolleger og pasientens nærmeste pårørende. Pasienter kan også skriftlig på forhånd kreve passiv eutanasi dersom dette skulle bli aktuelt.

Leger må ikke under noen omstendighet avslutte behandlingen på eget initiativ. De kan heller ikke gi aktiv dødshjelp for å avslutte livet raskt, selv om en avgjørelse er tatt på å avslutte behandlingen.

Ikke eutanasi

- Denne lovreguleringen har ingenting med eutanasi å gjøre, sier Lars Johan Materstvedt. Han har blant annet skrevet en artikkel om dødshjelp i tidsskriftet Palliative Medicine.

- Eutanasi i den nederlandske forståelsen – som er den dominerende i verden – er per definisjon en aktiv handling som involverer bruk at dødbringende medikamenter gitt intravenøst. –Passiv– eutanasi er derav et selvmotsigende uttrykk, mener Materstvedt. Han mener det her er snakk om behandlingsavståelse. Den franske lovgivningen dreier seg enkelt sagt om retten til å nekte behandling, ifølge Materstvedt.

Også i Norge

- Dette er ikke noe spesifikt fransk eller noen –tredje vei–, sier han.
Materstvedt mener samme retten ble innført i Norge med Pasientrettighetsloven av 1999, hvor det heter at en døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. Generelt kan man heller ikke tvinges til behandling, unntatt i helt spesielle tilfeller.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media