Forskningssatsning ved Sunnaas

Det har styret for Sunnaas sykehus HF vedtatt. Man vil satse på å bygge opp et sterkt forskningsmiljø innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, på linje med de beste i Norden. I 2007 vil forskningsmidlene utgjøre 3,7 % av totalbudsjettet, melder sykehuset.

Forskningssamarbeid

Professor Johan K. Stanghelle, som leder Forskningsenheten ved Sunnaas, opplyser at sykehuset allerede har etablert forskningssamarbeid med blant annet Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Karolinska Sjukehuset i Stockholm og Rigshospitalet i København. Sykehuset har per i dag 11 pågående doktorgradsarbeider og rundt 30 forskningsprosjekter. Det fikk status som sykehus med universitetsfunksjoner i 1995.

Flere forskere

Vedtaket betyr at sykehuset kan ansette flere forskere og veiledere. På kort sikt er målet å knytte kontakt med gjesteprofessorer fra de sterkeste internasjonale fagmiljøene, for å oppmuntre egne ansatte til å forske. Stanghelle mener også det er rom for å øke kombinerte stillinger, der forskere delvis kan jobbe i klinikk og delvis med forskning.

Forskningsformidling

- Vi vil også øke innsatsen for å publisere i fagtidsskrifter og å popularisere forskningsresultater. Vi har et opplysningsansvar både mot fagmiljøene og mot allmennheten, mener Stanghelle.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media