Forskningssatsning ved Sunnaas

Det har styret for Sunnaas sykehus HF vedtatt. Man vil satse på å bygge opp et sterkt forskningsmiljø innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, på linje med de beste i Norden. I 2007 vil forskningsmidlene utgjøre 3,7 % av totalbudsjettet, melder sykehuset.

Forskningssamarbeid

Professor Johan K. Stanghelle, som leder Forskningsenheten ved Sunnaas, opplyser at sykehuset allerede har etablert forskningssamarbeid med blant annet Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Karolinska Sjukehuset i Stockholm og Rigshospitalet i København. Sykehuset har per i dag 11 pågående doktorgradsarbeider og rundt 30 forskningsprosjekter. Det fikk status som sykehus med universitetsfunksjoner i 1995.

Flere forskere

Vedtaket betyr at sykehuset kan ansette flere forskere og veiledere. På kort sikt er målet å knytte kontakt med gjesteprofessorer fra de sterkeste internasjonale fagmiljøene, for å oppmuntre egne ansatte til å forske. Stanghelle mener også det er rom for å øke kombinerte stillinger, der forskere delvis kan jobbe i klinikk og delvis med forskning.

Forskningsformidling

- Vi vil også øke innsatsen for å publisere i fagtidsskrifter og å popularisere forskningsresultater. Vi har et opplysningsansvar både mot fagmiljøene og mot allmennheten, mener Stanghelle.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.