Færre dør av narkotika

Den årlige rapporten fra EUs narkotikaovervåkningssenter (EMCDDA) viser blant annet at heroinmisbruket har stabilisert seg i mange land og at HIV-epidemien blant sprøytenarkomane i Sentral- og Øst-Europa avtar. I Norge ble tallet på narkotikadødsfall halvert i fjor.

- Det er klare tegn til fremskritt når det gjelder noen av de verste konsekvensene av narkotikabruk, sier direktøren for EMCDDA, Georges Estievenart.
Dette mener han skyldes at den skadereduserende innsatsen er blitt intensivert, og at behandlings- og omsorgstilbudene til narkotikabrukere er blitt bedre utbygget i store deler av Europa.

Forbigående?

Nedgangen kan imidlertid være en kortvarig trend, blant annet fordi EU har fått 10 nye medlemsland i øst hvor tallene er noe annerledes.

- Vi bør heller ikke glemme at narkotikabruken generelt fortsatt ligger på et historisk høymål – mange land rapporterer om økende kokainbruk, og i deler av Europa er det nå flere som bruker cannabis og ecstasy, selv om bildet her er noe mer sammensatt, sier Estievenart.

Vanlig med hasj

Cannabis holder seg på topp som det mest vanlige ulovlige rusmiddelet i Europa, inkludert Norge. Tre millioner europeere bruker cannabis hver eneste dag, og én av fem voksne sier de har prøvd det minst én gang, ifølge BMJ.

Halvering i Norge

I Norge døde 172 personer av narkotikarelaterte årsaker i 2003. Det er 38 færre enn året før og nesten en halvering fra toppåret 2001, ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Det pekes her på at årsakene kan være lav gjennomsnittlig styrkeprosent på heroin, redusert tilgang til illegal Rohypnol, flere personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og flere lavterskel helsetiltak.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media