Antyder at folsyre kan gi brystkreft

Det er forfatterne bak en britisk dobbelblind kohortstudie, publisert i siste utgave av BMJ, som antyder sammenhengen mellom folsyre og brystkreft. Det har lenge vært kjent at folsyre før og under svangerskapet reduserer risikoen for at fosteret utvikler ryggmargsbrokk. Lite forskning er imidlertid gjort på langtidsvikningen av økt folsyreinntak.

Folat eller placebo

Tabell
Det er gjort lite forskning på langtidsvikningen av økt folsyreinntak under gravidteten. Illustrasjonsfoto

I denne studien har forskerne undersøkt sammenhengen mellom tilskudd av folsyre og dødsårsak. 2 928 kvinner som var gravide mellom 1966-67 inngikk i studien. Ved svangerskapskontroll ble det blant annet tatt blodprøver som viste folsyrekonsentrasjon, og opplysninger om alder, vekt, blodtrykk og røykevaner ble registrert. Kvinnene ble delt i tre grupper, som fikk en daglig dose med henholdsvis 0,2 mg folat, 5 mg folat og placebo.

Dobbel så høy risiko

I september 2002 var 210 av kvinnene døde. 40 av dødsfallene skyldtes hjerte- og karsykdommer, 112 var døde av kreft, mens 31 var døde av brystkreft. Blant kvinnene som fikk den høyeste dosen folat, var risikoen for død 20 % høyere enn placebogruppen, mens risikoen for å dø av brystkreft var dobbelt så stor.

Tilfeldige funn?

Forskerne understreker at den økte dødeligheten generelt, særlig i brystkreftdødsfall, i gruppen med størst folsyreinntak kan være tilfeldig.

- Tallet på dødsfall var lavt, konfidensintervallet vidt og det var ingen hypotese på forhånd om at folsyre under svangerskapet kunne øke risikoen for kreft, påpeker forfatterne.

Fortsett med folsyre

- Vår studie presenterer foreløpige funn som kan være grunnlag for videre forskning, og er publisert med dette i tankene. Det er viktig at vi ikke forvirrer kvinnene om nødvendigheten av å ta folsyre tidlig i svangerskapet. Kvinner som planlegger å bli gravide bør fremdeles bruke folsyre, siden det er stor forskjell mellom denne studien og dagens retningslinjer for gravide, mener forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media