Akkreditert for medisinsk analysering

Universitetssykehuset Nord-Norge ble akkreditert for medisinsk mikrobiologisk analysevirksomhet i 1997, og Nasjonalt folkehelseinstitutt i 2002. Denne uken fikk også AS Telelab dette kvalitetsstempelet av Norsk Akkreditering (NA).

Trygghet for lege og pasient

Akkrediteringen er en frivillig ordning, men innebærer en offisiell anerkjennelse av arbeidet som gjøres, og et bevis for at Telelab tilfredsstiller de internasjonale kravene etter ISO 17025-standarden. Dette fungerer som en trygghet både for leger og sykehus som bruker laboratorietjenestene, samt for pasientene.

Ønsker flere

Ifølge senioringeniør i Norsk Akkreditering, Roald K. Nilsen, er det mange laboratorier som jobber med en søknad om å bli akkreditert.

- Vi håper mange andre medisinske mikrobiologiske laboratorier følger etter. Det er viktig for kvalitetssikring av analysene. Det er også viktig at en tredjepart bedømmer laboratorienes kompetanse, slik at man på mest mulig korrekt grunnlag kan fatte beslutninger og stille rette diagnoser, sier Nilsen til Tidsskriftet.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media