100 år etter unionsoppløsningen

Leserne inviteres derfor til å levere manuskripter om svensk-norsk samarbeid innen helsevesen, medisinsk utdanning og medisinsk forskning eller om forhold som på andre måter berører svensk og norsk medisin de siste 100 år. Vi er også interessert i personlige betraktninger og opplevelser relatert til svensk-norske forhold.

Manuskripter som godkjennes for publisering i Tidsskriftet, vil også bli vurdert for samtidig publisering i Läkartidningen. Manuskriptene kan gjerne være skrevet med tanke på både norske og svenske lesere, men dette er ikke noe absolutt krav.

Redaksjonen ønsker manuskripter (og ideer til manuskripter) så snart som mulig og ikke senere enn 1. februar 2005. Manuskripter som godkjennes, vil bli publisert i Tidsskriftet nr. 11/2005, som utkommer i 2. juni 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media