Vil torturgranske egne leger

Etter å ha mottatt anmodninger blant annet fra flere helseorganisasjoner og den britiske legeforeningen om å foreta disiplinærstraff mot medlemmer som med overlegg har brutt etiske medisinske prinsipper, har AMA nå gitt et positivt svar tilbake.

Ber om gransking

Leder i AMA, James Rohack, har skrevet et brev til den amerikanske forsvarsministeren Donald Rumsfeld, hvor han ber om at forholdene etterforskes og eventuelle overgrep rapporteres. Den amerikanske legeforeningen tilbyr også å stille sin ekspertise innen feltet til disposisjon. AMA har mulighet til å trekke legelisenser tilbake, og suspendere eller utvise medlemmer.

Leger involvert i tortur?

Påstandene går ut på at leger skal ha torturert, eller bidratt til tortur av fanger i amerikansk forvaring, både i Afghanistan, i Abu Ghraib-fengselet i Irak og i Guantanamo Bay på Cuba. Torturanklagene er fremmet både i The New England Journal of Medicine og i The Lancet.

Den britiske legeforeningen er svært fornøyd med at amerikanerne nå viser vilje til å få frem sannheten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media