Universitetssykehus i Stavanger

Det vedtok styret i Helse Stavanger HF nylig. Bakgrunnen for navneskiftet er økt forsknings- og undervisningsaktivitet ved sykehuset, noe som gjør at det allerede i dag fungerer som et universitetssykehus, skriver Helse-Stavanger. Navnet foreslås endret til Stavanger Universitetssjukehus, med det engelske navnet Stavanger University Hospital.

Mer enn et navneskifte

- Dette er mye mer enn et navneskifte. Navneendringen bekrefter at vi i dag driver forskning og utdanning på universitetsnivå, sier administrerende direktør Gunnar Hall Skavoll.
Han sier universitetsstatusen forplikter til ytterligere satsning på forskning.

- Større enn i Akershus

Det er et syn han deler med professor Kenneth Dickstein ved kardiologisk seksjon. Han understreker at dette er noe man har jobbet intenst for i fem år.
- Dette er en svært viktig beslutning som vil ha stor betydning for forskningen. Vi har 5 500 ansatte, 31 akademiske stillinger tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, og jeg har selv ansvaret for 80 medisinstudenter i året. Akershus Universitetssykehus har under en tredel av stillingene vi har, sier Dickstein til Tidsskriftet.

To institusjoner

Men Stavanger får ikke bare et universitetssykehus fra nyttår. 1. januar 2005 får også Høgskolen i Stavanger universitetsstatus, så vestlandsbyen er ytterligere markert på kartet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media