- Universitetet mister forskertalenter

Brevet er underskrevet av 175 stipendiater, postdoktorer og flere professorer ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), skriver På Høyden, nettavis for UiB. Det er totalt 138 stipendiater og postdoktorer ansatt ved fakultetet.

Ber om flere stillinger

De vitenskapelig ansatte som står bak brevet krever en revurdering av stillingsstrukturen innen forskningen som legger til rette for nyrekruttering til UiB. De er også bekymret for den kommende eldrebølgen og generasjonsskiftet.
–Vi ber derfor om at det fremover opprettes flere stillinger øremerket yngre forskere for å rette opp den skjevheten man nå ser mellom antall kandidater på doktorgrads-/postdoktornivå og høyere vitenskapelig nivå–, heter det i brevet.

Vedtak i fakultetsstyret

Den direkte bakgrunnen for brevet er et vedtak i fakultetsstyret der det slås fast at forskere i postdoktorstilling ved UiB, i tråd med nasjonale bestemmelser, ikke skal kunne gå inn i en ny postdoktorstilling ved samme institusjon. Ifølge brevskriverne bidrar dette til at UiB mister –dyktig og høyt kompetent personell–. Ferdige postdoktorer er ikke kvalifiserte til førsteamanuensis- eller professorstillinger - samtidig som stillingene som kan gjøre dem kvalifiserte ikke finnes.

Behov for rekrutteringsstillinger

- Det store spørsmålet er hvordan man kan fortsette etter endt postdoktorstilling. Her trengs det reelle rekrutteringsstillinger, sier professor Clive Bramham ved Institutt for biomedisin til På Høyden.
- Behovet for å utvide forskerutdannelsen har blitt enda større med omlegging til master- og Phd-grad, som er kortere og mindre omfattende enn det tidligere hovedfaget og doktorgraden, sier han.

Vil bli diskutert

Dekanus Nils Erik Gilhus ved Det medisinske fakultet ved UiB sier til På Høyden at brevet vil bli grundig diskutert i fakultetsstyret.
- Vi har gjort et vedtak i tråd med det vi ser på som et pålegg fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Ønsket om at forskerne skal være mobile og bevege seg mellom ulike institusjoner, ligger bak dette pålegget.

Gilhus sier seg enig i selve utfordringen som brevet tar opp.
- Vi skal prioritere rekruttering høyt og sikre unge forskere gode arbeidsvilkår, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media