Tar ikke nok folat

Det viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort, ut fra data i den norske mor og barnundersøkelsen fra 2000-2001, som omfatter over 9 000 kvinner. 78 % av kvinnene oppgir her at de brukte ett eller flere kosttilskudd før og under graviditeten. 37 % av disse igjen brukte ett kosttilskudd, 34 % brukte to og 29 % brukte tre eller flere ulike kosttilskudd.

Ikke nok folat

Norske kvinner tar særlig folat under svangerskapet, mellom 200-400 mikrogram om dagen. Det er ifølge en artikkel i Tidsskriftet dokumentert at gravide kan redusere risikoen for utvikling av ryggmargsbrokk hos fosteret dersom de tar tilskudd av folsyre de første månedene av svangerskapet. Nasjonalt råd for ernæring anbefaler 400 mikrogram folat daglig både en måned før svangerskapet, under svangerskapet og i ammeperioden. Tallene fra mor og barnundersøkelsen viser imidlertid at bare 29 % av de spurte kvinnene tok folattilskudd før graviditeten. Til og med blant kvinner med planlagt svangerskap var det bare 34 % som tok slik tilskudd.

- Bekymringsfullt

- Vi synes det er betenkelig at så få kvinner bruker folat før de blir gravide og i de første månedene av svangerskapet. Legene bør være mer oppmerksomme på å gi råd om dette, selv om mange kvinner ikke kommer til legen før de allerede er gravide, sier Margaretha Haugen ved Folkehelseinstituttet til Tidsskriftet.
Tallene samsvarer med tidligere undersøkelser nasjonalt og internasjonalt, blant annet en norsk studie omtalt i Tidsskriftet i 2003. Flere land vurderer derfor å tilsette folat i enkelte matvarer. I Norge er dette for tiden under vurdering i en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for ernæring, som vil avgi rapport til Sosial- og helsedirektoratet.

Få tar for mye

Men gravide kvinner tar også flere andre typer kosttilskudd. Mest brukt er multivitamin- og mineraltilskudd, jern og fettsyretilskudd.
- Mange blir mer bevisste på kosthold når de blir gravide, men som regel trenger man kosttilskudd i tillegg. Vi så i denne undersøkelsen også på om noen tok for mye kosttilskudd, men det viste seg at bare svært få kvinner overskred den anbefalte grensen, sier Haugen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media