Platehemning viktig ved stentbehandling

Medikamentfrigjørende stenter brukes i økende grad ved perkutan intervensjon (PCI) hos pasienter med koronarsykdom. I The Lancet er det nylig beskrevet fire pasienter som hadde fått PCI-behandling med medikamentfrigjørende stent, og som 11-14 måneder senere utviklet akutt stenttrombose med påfølgende infarkt. Dette skjedde bare få dager etter seponering av acetylsalicylsyre. To av pasientene hadde både konvensjonelle og medikamentfrigjørende stenter, og trombose ble bare påvist rundt den sistnevnte stenttypen.

Langvarig behandling

Dette viser at det er svært viktig med langvarig og kontinuerlig platehemmende behandling hos pasienter som har fått slike stenter, da endotelinnvekst i stenten er sterkt forsinket i forhold til vanlige metallstenter.

Viktig med informasjon

I praksis betyr dette at alle som følger opp koronarpasienter som har fått medikamentfrigjørende stent, må være nøye med å informere pasienten om betydningen av langvarig og uavbrutt platehemming, dvs. acetylsalicylsyre, ev. klopidogrel hos dem som ikke kan bruke acetylsalicylsyre. Dessuten bør ikke platehemning uten videre seponeres før kirurgiske prosedyrer. Sentre som tilbyr PCI-behandling bør vurdere å unngå bruk av medikamentfrigjørende stent hos pasienter som man vet senere skal til viktige elektive inngrep i løpet av de første to årene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media