Økt satsning på forskning i nord

Målet er å få abstraktboken tykkere med årene. Mer forskningsmidler og en stor forskningskonferanse som starter i morgen, skal bidra til dette.

Ny forskningsstrategi

Helsedepartementet mener det bør satses mer på klinisk forskning, og legger opp til en forskningspolitikk med høyere kvalitet, mer publisering og resultatbasert tildeling. Bare i Helse Nord RHF er det i 2004 bevilget 51 millioner kroner til forskning, og styret i helseforetaket har vedtatt å øke forskningsinnsatsen til 120 millioner kroner i 2007. Dette kommer frem i den nye forskningsstrategien som ble vedtatt i oktober.

Bok med tyngde

I forbindelse med en regional forskningskonferanse som Helse Nord RHF arrangerer denne uken, utgis en bok med abstrakter fra forskning i landsdelen. Boken, som også er tilgjengelig på Internett, inneholder rundt 60 sammendrag av forskning rundt alt fra luftveisplager blant fiskeindustriarbeidere til behandling av intrakraniale aneurismer.

Styrke klinisk forskning

I en innledning i boken skriver fagdirektør i Helse Nord, Einar Hannisdal, at han støtter sykehusreformens mål om å styrke klinisk forskning.
- Vår eier ønsker at det skal forskes av ansatte i helseforetakene i tillegg til den forskningen som skjer på universitetene. Dette er et mål Helse Nord RHF slutter seg klart til, uttrykker Hannisdal.
Han mener grunnlaget for et positivt samarbeid med de medisinske forskningsmiljøene vil styrkes dersom klinisk forskning også blir et anliggende for helseforetakene.

Gode muligheter

Professor Artur Revhaug ved Universitetssykehuset Nord-Norge, sier satsningen på forskning gir muligheter de ellers ikke ville hatt.
- Utstrakt samarbeid med lokale og internasjonale forskningsgrupper og et godt samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge har gitt en god rekruttering av unge leger og forskere. Dette har gitt resultater i form av forskning på et godt internasjonalt nivå og utdannelse av legespesialister med solide kunnskaper innen moderne medisinsk forskning, sier Revhaug.

Legge til rette

Ved den regionale forskningskonferansen skal helsepersonell diskutere forskningsfremtiden i Nord-Norge.

- Forskere fra helseforetakene, universitetene og andre institusjoner er invitert for å presentere egne prosjekter og for å diskutere hvordan man bør organisere en avdeling for å legge til rette for mer forskning, sier prosjektleder i Helse Nord, Tove Klæboe Nilsen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media