Nytt om navn

Artikkel

Hedret for kunnskap om stoffskifte

Ingrid Norheim har mottatt den aller første Thyraprisen. Foto Norsk Thyreoideaforbund

Ingrid Norheim (f. 1953), seksjonsoverlege ved Aker universitetssykehus, er tildelt Thyraprisen. Prisen ble delt ut for første gang under årets landsmøte for Norsk Thyreoideaforbund, som er en interesseorganisasjon for personer med stoffskiftesykdommer.

Thyraprisen er på 10 000 kroner og tildeles personer som har bidratt med uegennyttig aktivitet, fremme av forskning, formidling av kunnskap, informasjon relatert til sykdommen, og til bedre forståelse av sykdommen. Rundt 140 000 nordmenn lider av for høyt eller for lavt stoffskifte, skriver forbundet i en pressemelding.

Ingrid Norheim ble ferdig utdannet lege i 1978, og tok spesialistutdanning i endokrinologi og indremedisin 1981 – 91. I 1986 leverte hun doktoravhandlingen Hormonproduksjon i karsinoide tumorer, og forsket ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I perioden 1991 – 98 var hun endokrinolog ved Sykehuset Asker og Bærum, og fra 1998 har hun vært seksjonsoverlege ved Thyreoideapoliklinikken ved Aker universitetssykehus. Norheim er også medlem av Norsk Thyreoideaforbunds Faglige Råd.

Gynekologisk heder og ære

Norsk gynekologisk forening tildelte fem priser på sitt årsmøte i september. Prisen for beste frie foredrag ble delt mellom Katrine Sjøborg (f. 1968) og Knut Magne Uv (f. 1961). Sjøborg fikk prisen for sitt foredrag «Har behandling for alvorlig CIN-tilstand betydning for senere graviditeter?», mens Uv fikk prisen for foredraget «Et strukturert opplæringsprogram for laparaskopisk kirurgi».

Synnøve Lian Johnsen (f. 1965) ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus fikk Organons forskningsprisstipend i gynekologi og obstetrikk. Det gjorde også Elin Ødegaard (f. 1965) ved Ullevål universitetssykehus.

Scheringprisen gikk i år til Unni Kirste (f. 1948), seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet.

Forskning og nybrottsarbeid i Helse Vest

Professor Per Eystein Lønning (f. 1953) ved Universitetet i Bergen og avdeling for kreftbehandling ved Haukeland Universitetssjukehus er tildelt en individuell forskningspris for fremragende forskning og faglig nybrottsarbeid. Prisen ble delt ut på en forskningskonferanse i regi av Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen, som arrangeres for andre gang.

Lønning har bygd opp en forskergruppe som har fått internasjonal anerkjennelse innen hormonbehandling av brystkreft, skriver Helse Vest i en pressemelding. De siste årene har Lønning forsket på molekylærbiologiske endringer ved brystkreft, og har fokusert særlig på problemstillinger rundt kjemoresistens og mulig bruk av genterapi. Den individuelle forskningsprisen er på 50 000 kroner.

På konferansen deles det også ut en pris til et forskningsmiljø, også dette for fremragende forskning og faglig nybrottsarbeid. I år gikk denne prisen til Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser i Helse Stavanger, for å ha skapt et miljø av høy vitenskapelig kvalitet. Senteret ledes av professor Jan Petter Larsen, og forskningsmiljøet her er blitt internasjonalt kjent for forskning på ikke-motoriske problemer relatert til Parkinsons sykdom. Forskning på multippel sklerose og ulike demenssykdommer er også noe det satses på ved kompetansesenteret. Forskningsprisen er på 100 000 kroner.

Tessem går av som sykehusdirektør

Reidar Tessem går av som sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag, etter ti år i stillingen. Tessem har jobbet for sykehusene i fylket i 33 år, de siste tre årene som administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag. Før det var han direktør for sykehuset i Namsos.

Avgangen skjer etter eget ønske, ifølge helseforetakets nettsider. Arbeidet med å finne ny direktør er i gang, og Tessem blir i stillingen til dette er på plass.

Nyoppnevnt styre i Norsk Helsenett AS

Selskapet Norsk Helsenett AS ble nylig stiftet, og med det er også et styre for selskapet oppnevnt. Som styreleder sitter Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest. Øvrige styremedlemmer er viseadministrerende direktør i Helse Øst, Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør, Cay Bakkehaug, lege Anette Fosse og kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Synnøve Farstad. Disse representerer hvert sitt regionale helseforetak. Det er også valgt to styrerepresentanter som representerer andre felter, nemlig lege Pernille Nylehn og avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet Hans Christian Holte.

Anbefalte artikler