Nettkalkulator beregner kreftrisiko

En nettside som er laget av Karolinska Institutet i Stockholm i samarbeid med Harvard University, Center for Cancer Prevention i USA, gir pasienter svar de kan ha bruk for. Ved å fylle ut alder, kjønn, samt svare ja eller nei på enkle spørsmål om sykdomshistorie, familiehistorie og spisevaner, regner nettsiden ut sannsynligheten for at nettopp du skal rammes av ulike typer kreft. I tillegg foreslår programmet konkrete tiltak som gjør at kreftrisikoen blir mindre. Kreftforeningen i Norge mener programmet er useriøst og lite troverdig. Mens avdelingsoverlege Olav Mella ved Haukeland Universitetssykehus er mer positiv.

Skandinavisk tilrettelagt

Alle kan bruke nettsiden Påvirk din egen kreftrisiko, men den er best egnet for personer over 40 år. Nettsiden bygger på en modell som er utviklet ved Harvard Center for Cancer Prevention, og er laget ut fra aktuelle forskningsresultater. Risikofaktorene på den svenske nettsiden er laget spesielt for den svenske befolkningen av forskere ved blant annet Karolinska Institutet.

Kreftforeningen kritisk

Den norske kreftforeningen er imidlertid svært skeptisk til programmet. Fagsjef Ellen Beccer Brandvold mener det er useriøst og synes det er rart at Karolinska institutet setter sitt navn på dette.

- Dette programmet vil øke folks kreftangst. Det er ikke seriøst og troverdig, og anbefales ikke folk flest å bruke. Faglig sett er dette lettvint og veldig overfladisk, med for få spørsmålskategorier. Så å vurdere en risiko ut fra disse spørsmålene er for lettvint. Kreft er mye mer sammensatt, sier Beccer Brandvold til Tidsskriftet.
Hun tviler på om dette er et virkemiddel som vil endre folks livsstil, og sier Kreftforeningen heller anbefaler en forebyggende strategi som oppmuntrer til sunn livsstil, heller enn å øke kreftangsten.

Beccer Brandvold tok testen selv, og fant på et meget spinkelt grunnlag at hun har en høy risiko for nyre og føflekkreft.

- Kan hjelpe noen

Olav Mella, avdelingsoverlege ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus, er imidlertid mer positiv.
- Hensikten bak nettsiden er god - å hjelpe publikum med å estimere sin risiko for ulike kreftformer. Det dreier seg om grove estimater, men det kan hjelpe noen til å endre levevaner i retning av mindre risiko, sier Mella til Tidsskriftet.
Han tilføyer at det utover å slutte med å røyke, spise mer grønnsaker, og gå ned i vekt, ikke kan gjøre så mye med en del av faktorene, siden de ligger bakover i tid og eksponeringen allerede har skjedd.
- Institusjonene som står bak er troverdige og forsøket på påvirkning av publikum hederlig nok. Hvorvidt skremselseffekten er mindre enn nytteverdien er ikke klart for meg, sier Mella.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media