Mindre tablettpakninger gir færre selvmord

Det viser en britisk studie publisert i BMJ. Forgiftning med paracetamol og salisylsyre har vært et stort problem i Storbritannia i 1980- og 1990-årene. I 1998 ble det derfor innført en lov som begrenset størrelsen på tablettpakningene. Målet med loven var å begrense dødsfall og sykelighet som følge av overdoser, særlig med paracetamol.

Ønsket effekt

Tabell
Mange tabletter lett tilgjengelig kan øke risikoen for at impulsive selvmordsforsøk lykkes. Illustrasjonsfoto

Ifølge forfatterne av studien publisert i BMJ, har den nye loven hatt den ønskete effekten. De har sett på selvmordstall i England og Wales, data over pasienter som er innlagt med leverskader, eller som har fått eller venter på levertransplantasjon, data over forgiftninger og antall tabletter som er tatt, samt salgstall for reseptfrie smertestillende tabletter, i perioden 1993-2002.

200 liv reddet?

Tallet på selvmord ved bruk av paracetamol og salisylsyre ble redusert med 22 % i løpet av året etter lovendringen. Nedgangen vedvarte også de to neste årene, altså fra 2000-2002. Innleggelse på grunn av leverproblemer, og levertransplantasjoner på grunn av forgiftning med paracetamol ble redusert med rundt 30 % i løpet av en fireårsperiode etter lovendringen. Tallet på store overdoser ble redusert med 20 % for paracetamol og 39 % med salisylsyre det andre og tredje året etter lovendringen. Det ble også færre overdoser med ibuprofen, men dette hadde ingen innvirkning på antall dødsfall. Forskerne fant også at antall tabletter som ble tatt ved overdoser var færre enn før lovendringen.

Sammenlignet med dødelighet fra 1993-1998, har forfatterne funnet ut at 199 dødsfall ble unngått i fra 1999-2002 som følge av lovendringen.

Impulshandling

En lovendring og mindre tablettpakninger kan ikke hindre kunder i å kjøpe flere pakninger fra flere utsalgssteder. Men siden selvmord ofte er en impulshandling, avhenger det mer av hvor store mengder man tilfeldigvis har i huset på det aktuelle tidspunktet.
Leder for Seksjon for selvmordsforskning og – forebygging ved Universitetet i Oslo, Lars Mehlum, kjenner godt til den britiske studien.

- Det er viktig å være klar over at før lovendringen i Storbritannia var det mulig å kjøpe paracetamol i glass med 100 tabletter, så tilgangen var altfor stor. Det er lenge siden vi hadde så store pakninger i Norge. Dessuten selges preparatene i blisterpakker som er tryggere ut fra et forgiftningsperspektiv, sier Mehlum til Tidsskriftet.

Støtter konklusjonen

Han er ikke i tvil om at mindre pakningsstørrelser kan forebygge selvmord.
- Det er mange som i krise eller affekt tømmer et pilleglass som de har stående. I disse tilfellene kan mindre og tryggere pakninger redusere antall selvmord, på samme måte som begrenset tilgang til skytevåpen kan. Men det er også en del som tar sitt liv etter å ha tenkt på det og forberedt det lenge. Slike tilfeller må hindres på andre måter, sier Mehlum.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media