Mer presis strålebehandling

Det er en norsk doktoravhandling som har konkludert med at slik strålebehandling kan ha bedre effekt enn konvensjonell strålebehandling, blant annet ved lymfekreft.

Hindre spredning

- En av de store utfordringer i behandlingen av kreft er å bekjempe mikroskopisk spredning av sykdommen. Radioimmunterapi er en behandlingsform som anvender radioaktive isotoper koblet til antistoffer som selektivt bindes til kreftcellene. Dette vil gi høye stråledoser til målcellene og samtidig gjøre minimal skade på normalvev, skriver Ellen Aurlien, som står bak doktoravhandlingen. Hun arbeider som assistentlege ved onkologisk avdeling ved Det norske radiumhospital, og har fått støtte fra Kreftforeningen.

Treffsikker stråling

- Når vi kombinerer det radioaktive stoffet, isotopen, med et målsøkende molekyl, kan vi bruke stråler med kortere rekkevidde. Når det radioaktive stoffet sitter fast på den cellen den skal bestråle, vil stråler med kort rekkevidde nå inn til kreftcellen og drepe den, uten at normale celler i nærheten skades, sier Aurlien til kreft.no.

Testes ut

Metoden egner seg spesielt til å finne og drepe de siste kreftcellene som har unnsluppet vanlig behandling, og på den måten hindre spredning av kreften. Ifølge Kreftforeningen prøves metoden for tiden ut på pasienter i flere internasjonale studier.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media