Lønnshopp for sykehuslegene

Dette er en økning på 15,3 % fra året før, en økning som er langt høyere enn andre yrkesgrupper.
De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at legenes lønnsøkning fra desember 2002 til oktober 2003 er på vel 7 000 kroner. Tilsvarende økning fra 2001 til 2002 var på 1 800 kroner, eller 4 %. 7 500 leger er med i bakgrunnsmaterialet, blant disse 4 800 menn og 2 700 kvinner.

Halv legelønn til sykepleierne

Til sammenligning hadde heltidsansatte sykepleiere en gjennomsnittlig månedslønn på snaut 25 000 kroner, en vekst på 600 kroner eller 2,4 % fra 2002. Året før hadde sykepleierne en lønnsøkning på 9,6 %. Spesialsykepleierne ligger noe høyere, og har en bruttoinntekt på 28 700 kroner i måneden, noe som er 1 300 kroner eller 4,8 % mer enn året før.

For alle ansatte i statlige sykehus sett under ett, var gjennomsnittlig månedslønn 27 900 kroner per oktober 2003. I denne summen er vanlig lønn samt faste og uregelmessige tillegg medregnet. Overtidsgodtgjørelser regnes utenom. Dataene for 2002 og 2003 er innhentet fra arbeidsgiverforeningen NAVO.

- Stort lønnshopp

Legenes lønnsøkning på over 15 % er mye, ifølge førstekonsulent i SSB, Harald Lunde.
- Hvis vi sammenligner med andre næringer og yrkesgrupper, er dette en relativt stor lønnsvekst, ja. Arbeidstakere i industrien for eksempel, med mer enn fire års utdannelse, hadde en lønnsvekt i samme periode på 2,2 %, sier Lunde til Tidsskriftet.

Legeforeningen har tidligere forklart at lønnsveksten til sykehuslegene henger sammen med at flere pasienter behandles og at legene arbeider lengre som følge av økt aktivitet ved sykehusene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media