- La mødre og barn telle

I utviklingsland er graviditet og fødsel en av de vanligste dødsårsakene for kvinner i fruktbar alder. Ett av 12 barn opplever aldri sin femårsdag. Til tross for dette overses disse kvinnenes og barnas skjebner i svært stor grad, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Derfor blir kvinner og barns helse tema neste år under World Health Day den 7. april, under slagordet La mødre og barn også telle. Målet er få myndigheter og det internasjonale samfunnet til å prioritere området høyere.

Tabell
Ett av 12 barn i utviklingsland får aldri oppleve sin femårsdag. Foto WHO/P.Virot

Trenger bare oppmerksomhet

- Den virkelige tragedien er at millioner av kvinner og barn dør unødig, og vi har ikke lyktes i å foreta oss noe. Vi trenger ikke finne opp en ny behandlingsmetode for fødselskomplikasjoner, eller for små barn med lungebetennelse. Vi trenger bare å bruke den kunnskapen vi allerede har for å redde liv, sier WHOs generaldirektør LEE Jong-wook.

Langt unna

Han understreker at å satse på barns og kvinners helse også vil få konsekvenser for økonomiske og sosiale utviklingsutfordringer. En del av FNs tusenårsmål er å redusere mødredødeligheten med tre firedeler, og redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015.
- Vi er langt unna å nå disse målene, sier Joy Phumaphi i WHO.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media