HIV rammer stadig flere kvinner

Det opereres med noe ulike tall på hvor mange som er HIV-smittet på verdensbasis, men ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det anslåtte tallet 39,4 millioner mennesker. Av disse er hele 48 % kvinner. En ny rapport fra FNs AIDS-organisasjon UNAIDS og WHO viser at tallet på kvinner som lever med HIV har økt verden over de siste to årene, særlig i Øst-Asia, Øst-Europa og Sentral-Asia. De fleste av disse smittes av sine menn, og har liten eller ingen mulighet til å beskytte seg. Også unge jenter utsettes for HIV-smitte fordi menn tror de kan bli friske ved å ha samleie med jomfruer.

Også mange i Norge

Ifølge rapporten er det totale tallet på HIV-smittede nå høyere enn noen gang. I Vest-Europa ble tallet på HIV-smittede som følge av heteroseksuelt samleie mer enn doblet mellom 1997-2002. Bare i Norge er det totalt meldt om 2 507 HIV-positive, hvorav 208 er blitt kjent hittil i år. 83 av disse er kvinner, mange av dem smittet i sitt opprinnelige hjemland.

Stor markering

Verdens aidsdag markeres med en rekke arrangementer verden over, også i Norge. Pluss- Landsforeningen mot aids arrangerer blant annet konferansen –Kvinner er––. I Oslo Domkirke arrangeres det som vanlig på Verdens aidsdag en solidaritetsgudstjeneste med flere kjente bidragsytere. Blant annet vil kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit være til stede og kaste glans over arrangementet.

Mer om HIV/AIDS:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media