Håndhygiene i egen veileder

Veilederen gir faglige anbefalinger og råd om håndhygiene i helsetjenesten, skriver Folkehelseinstituttet i ukens MSIS-rapport. Veilederen skal være til hjelp for ansatte ved sykehus, sykehjem, utdanningsinstitusjoner, samt innen psykiatri og andre helseinstitusjoner. Også legekontorer og private klinikker er målgrupper.

Håndhygiene defineres her som bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel eller håndvask, der det førstnevnte er førstevalg. Hånddesinfeksjonsmiddel er ifølge ekspertene mer effektivt, mer hudvennlig og raskere å bruke.

Lovpålagt renslighet

God håndhygiene for helsepersonell er nedfelt i loven, og det er ledelsens plikt å legge til rette for at loven lett kan følges. Ifølge en artikkel i Tidsskriftet i 2000 får i gjennomsnitt 7 - 10 % av innlagte pasienter en sykehusinfeksjon, ofte på grunn av smitte fra omgivelsene. Overføring av mikrober med helsearbeideres hender er den viktigste årsaken til spredningen.

Fra høyeste hold

Tidligere i år ble også den nye handlingsplanen for forebygging av sykehusinfeksjoner lansert, som omtalt i Tidsskriftet.

- Det viktigste tiltaket i kampen mot sykehusinfeksjoner er forbedring av helsepersonells håndhygiene, sa daværende helseminister Dagfinn Høybråten.

Folkehelseinstituttets Veileder for bedre håndhygiene tar for seg blant annet lovgrunnlag og ledelsens ansvar, økt tilgjengelighet, kirurgisk hånddesinfeksjon og pasienters håndhygiene. Neste år vil det også bli gjennomført en nasjonal håndhygienekampanje.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media