Gjemmer piller i maten

I en norsk studie, publisert i siste utgave av BMJ, er helsepersonell med ansvar for nærmere 2 000 tilfeldig utvalgte pasienter i ulike sykehjem intervjuet. I underkant av 600 av disse pasientene var innlagt ved demensavdelinger. Dersom medikamenter av noe slag var gjemt i maten eller drikke til de eldre i løpet av de siste sju dagene uten at pasienten visste det eller hadde gitt samtykke til det, ble dette registrert. Årsaken til at medikamentet ble skjult, ble registrert.

Udokumentert prosedyre

Resultatene viser at 11 % av pasientene ved vanlige sykehjemsavdelinger, samt 17 % av pasientene i demensavdelinger, fikk medikamenter blandet i mat eller drikke minst én gang i løpet av en uke. I 95 % av tilfellene var slik administrering av medisiner fast rutine. I de fleste tilfeller tok en sykepleier avgjørelsen om skjult medisinering. Praksisen ble bare notert i pasientenes journaler i 40 % av tilfellene. Skjulingen av medikamenter skjedde svært vilkårlig, men ble oftere dokumentert når en lege tok avgjørelsen enn om andre gjorde det.

Tabell
Ved norske sykehjem er det ikke uvanlig at personalet gjemmer medisiner i maten, uten pasientenes viten og samtykke. Illustrasjonsfoto

Spesielt utsatt

Det er særlig pasienter som får medikamenter mot epilepsi, psykoser og angst, som får dem gjemt i mat og drikke. Pasienter med alvorlig svekkede kognitive funksjoner, som hadde lav funksjon i aktiviteter i dagliglivet (ADL), som hadde aggressiv atferd, eller som var innlagt i demensavdelinger, hadde en høyere risiko for å få i seg medisiner skjult i mat og drikke.

- Bekymringsfullt

- Den manglende dokumentasjonen og hemmeligholdelsen av denne praksisen ved institusjonene er bekymringsfull, mener forfatterne, sykepleier Øyvind Kirkevold og professor og overlege Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.
- Vi er bekymret for at ansvarlig lege ikke blir involvert i alle tilfeller hvor medikamenter blir skjult i maten. Dersom legene var involvert oftere, mener vi det ville ført til at denne praksisen ble langt mindre vanlig, eller i det minste bedre dokumentert, sier de to til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media