Fredskurs for helsearbeidere

Helsearbeidere som har ønsket å bidra med sine kunnskaper og erfaringer i krigs- og konfliktområder har til nå ikke hatt noe tilbud om opplæring i hvordan de kan takle konflikter og drive fredsbygging. Men 21.-25. februar 2005 vil dette for første gang stå på timeplanen ved Universitetet i Tromsø, under navnet –Peace, health and medical work–, skriver universitetets nettavis Tromsøflaket.

Fokus på fred

- Dette fagemnet er det første tilbudet i verden på masternivå. Vi har dessuten et sterkere fokus på voldsforebygging enn det som tilbys på lignende studier i dag. Det kommer blant annet av vår forankring til Senter for fredsstudier ved universitetet, sier prosjektkoordinator Kristin Sørung Scharffscher ved Senter for internasjonal helse til Tidsskriftet.

Anerkjente forelesere

I tillegg til lokale forelesere kommer blant andre Johanna Larusdottir fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Paula Gutlove, visedirektør ved Institute for Resource and Security Studies (IRSS) i USA.

Bakgrunnen for studiet er blant annet en undersøkelse blant leger og medisinstudenter engasjert i fredsarbeid, som ble gjort for å finne ut hva de synes er viktigst å få undervisning i.

- Selv med de beste intensjoner kan helsearbeidere som jobber internasjonalt komme i situasjoner hvor man ikke blir oppfattet som nøytral. Dette fagemnet skal gi en bevissthet i forhold til fredsbygging og konflikthåndtering, slik at man bedre kan håndtere situasjoner i felten, sier Scharffscher.

Leger som fredsmeglere

Klaus Melf, som gjorde undersøkelsen og som er faglig leder for prosjektgruppen, mener det også er to andre grunner til at slik opplæring er viktig.

- For det første er vold et alvorlig helseproblem som påvirker millioner av mennesker. For det andre foreligger det mange gode eksempler på at helsearbeidere har fungert som brobyggere i konflikter, sier Melf.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media