Færre kreftpasienter begår selvmord

Det viser en ny norsk studie publisert i Journal of Clinical Oncology. I perioden 1960-99 ble det registrert 589 selvmord blant om lag en halv million kreftpasienter (407 menn og 182 kvinner), og risikoen har gått jevnt nedover i denne perioden. Lege og forsker Erlend Hem ved Universitetet i Oslo har sammen med forskere fra Kreftregisteret, Ullevål universitetssykehus og Universitetet i Oslo koblet data fra dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret.

Ifølge forfatterne er risikoen for selvmord størst de første månedene etter at pasienten har fått diagnosen. Høyest selvmordsrisiko ble påvist blant mannlige pasienter med kreft i åndedrettsorganene.

Erlend Hem mener det kan være flere årsaker til at selvmordstallene blant kreftpasienter har sunket siden 1960-tallet.

- Helsepersonell har blitt flinkere til å fange opp pasienter som blir deprimerte etter en kreftdiagnose, og til å tilby behandling for depresjoner. Kreft er heller ikke lenger en så stigmatiserende sykdom som på 1960-tallet. I dag er det større åpenhet rundt det å få kreft. Det finnes flere behandlingsalternativer enn før, slik at mange lever lenge med sykdommen og mange blir også helt friske. I tillegg kan også satsingen på lindrende behandling ha medført at færre lider unødvendig i den siste fasen av livet, sier Hem til Tidsskriftet.

Den norske undersøkelsen er den grundigste og mest omfattende studien av kreft og selvmord som er gjort i internasjonal sammenheng.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media