Extra-millioner til helseformål

Overskuddet fra TV-spillet, som deles ut for åttende året på rad, skal bidra til frivillige organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk helse i Norge. 23. november delte stiftelsen Helse og Rehabilitering ut hele 205 millioner overskuddskroner til 129 ulike organisasjoner. Det er én million kroner mer enn rekordåret i fjor. Nærmere 1 800 søknader fra 189 organisasjoner har vært behandlet. Pengene som er fordelt skal gå til over 600 ulike prosjekter.

Enkeltprosjekter

Organisasjonen Alternativ til Vold fikk den største tildelingen til et enkeltprosjekt. Drøyt 1,7 millioner kroner skal brukes til intervensjonsprosjektet Familievold og etnisitet, for å forebygge vold mot kvinner. Norsk Revmatikerforbund får 1,6 millioner kroner til prosjektet Håp i havet, og Landsforeningen for overvektige drøyt 1, 5 millioner kroner. Foreningen skal bruke pengene til arbeidet med å redusere type 2-diabetes og overvekt hos barn og unge, gjennom prosjektet Ung og tung.

Strålende fornøyd

Kreftforeningen fikk tildelt totalt 11 millioner kroner til 13 nye prosjekter, og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) fikk til sammen 10 millioner kroner fordelt på 27 prosjekter.
- Strålende! Dette gir oss mulighet til å gjennomføre prosjekter vi ellers ikke hadde fått til, sier en glad generalsekretær i LHL, Finn Grønseth.

Barnediabetes

Også Norges Diabetesforbund er svært fornøyd med årets tildeling, som er det største forbundet har fått av disse midlene noen sinne. Over 8 millioner kroner fordeles på 21 prosjekter. I tillegg fikk diabetesforskeren Lars Christian Stene årets Extra-pris for prosjektet Miljøfaktorer og barnediabetes.

Satses på forskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen har 39 prosjekter som får dele 9,5 millioner. Seks millioner går til forskning, mens resten går til forebyggende arbeid og rehabiliteringsprosjekter.
Årets Extra-millioner vil finansiere 133 årsverk innen forskning i 2005, hvorav rundt halvparten har medisinsk bakgrunn, ifølge Helse og Rehabilitering.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media