Egen forsker-Google

Den nye søkemotoren Google Scholar søker bare i tidsskriftsartikler, vitenskapelige avhandlinger, bøker og rapporter innen forskning. Det er foreløpig bare en testversjon av søkemotoren som er åpnet. Denne er tilgjengelig på http://scholar.google.com/

Fungerer bra

Nature News har testet søkemotoren og søkt på –human genome–. En vanlig søkemotor vil returnere over 450 000 treff på dette søket, mens Google Scholar kun returnerte 113 000 treff. Øverst på trefflisten stod den banebrytende artikkelen Initial sequencing and analysis of the human genome, publisert i Nature 2001.

Viktigste treff øverst

Søkeverktøyet bygger på samme prinsipper som brukes i den vanlige Google-søkemotoren. Denne rangerer det nyttigste treffet som nummer en ved å bruke avanserte alogaritmer. Søkemotoren utfører en måling av hvor viktige nettsider er, noe som beregnes ved å løse en ligning med 500 millioner variabler og mer enn 2 milliarder ord. Den enorme koblingsstrukturen på Internett brukes som et organiseringsverktøy. Kort sagt tolker Google en kobling fra side A til side B som en "stemme" fra side A på side B. Google vurderer hvor viktig siden er etter hvor mange stemmer den får. Google analyserer også siden som gir stemmen. Prinsippene bak Google Scholar er omtrent de samme. I stedet for å bruke lenker mellom nettsider som –stemmer–, benytter den referanselistene i artikler og rapporter.

Søker i lukkede artikler

Tidsskrifter med lukkede nettsider har åpnet sidene sine for søkemotoren, slik at den kan gjøre søk også i artikler fra disse. Artikkellenken fra trefflisten for søket fører brukerne til en side der abonnenter kan gå inn i fulltekstversjonen, og andre gå til sammendraget.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media