Dramatisk økning i keisersnitt i USA

I en studie publisert i denne ukens BMJ har forskere analysert data fra fire millioner fødsler årlig, mellom 1991-2001. Forskerne har definert en gruppe fødende som mødre –uten antatt risiko–, og sett på hvor mange av disse som ble forløst ved keisersnitt. Kvinner i denne gruppen utgjorde mellom 42-46 % av det totale antall fødsler i perioden.

Hver femte fødsel

Resultatene i studien viser at tallet på keisersnitt økte med 67 % blant gruppen mødre –uten antatt risiko–, fra 1991-2001. Førstegangsfødende over 34 år var i flertall. Her ble nesten 1 av 5 forløst ved keisersnitt i 2001, til tross for at vaginal fødsel ikke ble ansett som noen risiko.

Pro et contra

Men keisersnitt blant fødende kvinner –uten antatt risiko– er også blitt langt mer vanlig blant kvinner under 30 år. Her har tallet økt med 58 % i tiårsperioden. Førstegangsfødende kvinner over 40 år hadde fem ganger så stor sannsynlighet for å ta et –uten antatt risiko–-keisersnitt som mødre mellom 20-24 år.

Forfatterne mener det bør gjøres ytterligere studier på hvorvidt risikoen ved keisersnitt er større enn fordelene, særlig for yngre førstegangsfødende som ønsker flere barn.

- Bekymringsfullt

Seksjonsoverlege Sverre Sand ved Kvinneklinikken, Ullevål universitetssykehus, mener utviklingen er bekymringsfull.
- Dette er en tendens også i Norge, selv om økningen her nok ikke er like voldsom. Komplikasjonsfrekvensen har økt proporsjonalt med økningen i antall keisersnitt siden 1970-tallet. Økningen har dessuten ikke ført til noe fall i perinatal mortalitet, sier Sand til Tidsskriftet.

Han mener hovedårsaken til at tallet på keisersnitt øker, er kvinnenes selvbestemmelsesrett, hvor eget ønske og redsel for å føde er to viktige faktorer.

- Den juridiske biten av dette er også bekymringsfull. Kanskje særlig i USA skjærer leger seg ut av problemene for å unngå søksmål, sier Sand.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media