Depresjon også under svangerskapet

Det er en undersøkelse utført ved Nasjonalt folkehelseinstitutt som viser at forekomsten av depresjon er omtrent den samme under svangerskapet som i barseltiden. I studien, som er publisert i Journal of Psychosom Obstetrics and Gynaecology, var samtlige barselkvinner i to kommuner i Akershus inkludert. Kvinnene svarte på spørreskjema om mental helse. I tillegg svarte halvparten av kvinnene på et tilsvarende skjema før eller etter barselperioden. Depresjonsnivået ble målt etter Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og Symptom Check List (SCL-25). Hensikten med studien var ifølge forfatterne å undersøke forekomsten av depresjon i barselperioden sammenliknet med svangerskapet og resten av det postnatale året.

Like utsatt

Funnene viser at forekomsten av depresjon de fire første månedene etter fødselen ikke er signifikant forskjellig fra forekomsten ellers i svangerskapet, eller det første året etter fødselen.

- Man har hatt en forestilling om at kvinner er mer utsatt for depresjoner i barselperioden, så resultatene var litt overraskende, sier lege og forsker ved Folkehelseinstituttet, Malin Eberhard-Gran, som er førsteforfatter av studien.

Hun legger til at funnene likevel bekrefter resultater fra tidligere store internasjonale studier. Blant annet viste en studie publisert i BMJ i 2001 at flere ble rammet av depresjon i 32. uke av svangerskapet enn åtte uker etter fødselen. I underkant av 5 % av norske kvinner har en mer alvorlig depresjon i barselperioden. Det er omtrent det samme som blant kvinner som ikke er gravide eller i barsel.

Relaterte artikler:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media