Bergen leder an mot bedre kreftbehandling

Denne uken samles rundt 30 forskere fra 14 internasjonale forskningsinstitusjoner og 19 forskergrupper i Bergen, blant annet fra University of Oxford, for å starte det fire år lange prosjektet Angiotargeting, melder Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom prosjektet håper forskerne å utvikle molekylære behandlingsmetoder rettet direkte mot blodkar i kreftsvulstene.
- Målet er å kunne tilby kreftpasienter bedre behandling. Vårt program går ut på å forsøke å stanse nydannelsen av blodkar i kreftsvulstene, sier vitenskapelig prosjektleder ved Institutt for biomedisin, Frits Thorsen, til Tidsskriftet.

Tabell
Forskningsprosjektet Angiotargeting vil identifisere og bekrefte hittil ukjente terapeutiske mål på blodkarene i kreftsvulsten. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Nevroonkologisk Forskningsgruppe, UiB

Norsk initiativtaker

Det er professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen som har tatt initiativ til det europeiske samarbeidet, og som har plukket ut samarbeidspartnere. Sammen med resten av Nevroonkologisk gruppe ved instituttet har han også fått koordineringsansvaret for det hele.
- Bjerkvig rekrutterte 13 andre institusjoner, og sammen utarbeidet de en felles søknad til EUs 6. rammeprogram. De har fått 6 millioner euro i støtte, forteller Thorsen.

Han understreker at det unike med prosjektet er at det inkluderer både basalforskning og preklinisk og klinisk forskning.

Hindre resistens

Bjerkvigs forskergruppe har lenge arbeidet med å utvikle eksperimentelle modeller som beskriver hvordan kreftcellene vokser. Særlig har de sett på hvilke biologiske mekanismer som styrer innveksten av blodkar i svulstene.
- Ved tradisjonell cellegiftbehandling av kreftpasienter ser en ofte at kreftcellene utvikler resistens mot cellegiften, noe som ofte hindrer vellykket behandling. I den nye behandlingen ønsker en å angripe de mer genetisk stabile blodkarcellene, hvor det er mindre sannsynlig at slik resistens vil utvikle seg. Ved å ødelegge blodkarene på denne måten, vil en kunne stoppe næringstilførselen inn i svulsten, og dermed drepe kreftcellene, sier Thorsen.

Hoveddelen av den kliniske forskningen skal foregå i Nederland og England, men de norske forskerne håper at noe etter hvert også vil foregå i Bergen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media