Balansebrett mot overtråkk

I en prospektiv studie publisert i American Journal of Sports Medicine ble 116 volleyballag, både for menn og kvinner, observert gjennom sesongen 2001-2002. 66 av lagene, med over 600 spillere, gjennomgikk et treningsprogram med balansebrett, mens kontrollgruppen på 50 lag fulgte sitt vanlige treningsprogram. Trenerne registrerte hvor mye hver enkelt spiller trente, mens skader ble registrert av spillerne selv.

Delt effekt

Resultatene av den nederlandske studien viser at det var signifikant færre ankelovertråkk i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (0,4 per 1000 spilletimer; 95 % konfidensintervall, 0,1 - 0,7). Det var imidlertid kun spillere med tidligere skader som oppnådde denne effekten. Balansebrettprogrammet bør derfor ansees som et rehabiliteringsprogram snarere enn et forebyggende program. Insidensen av belastningsskader økte imidlertid i intervensjonsgruppen for spillere som tidligere har hatt slike skader – hovedsakelig forverring av jumpers knee-symptomer (satsknesymptomer).

Tabell
Opptrening med blansebrett kan brukes også av mosjonister og ikke-idrettsutøvere som har tråkket over. Illustrasjon Sosial- og helsedirektoratet.

Vanlig skade

Akutte laterale ankelligament-skader, eller ankelovertråkk, er den mest vanlige skaden innen mange sportsgrener, ifølge Senter for idrettsskadeforskning. Utøvere som først har tråkket over én gang, er mer utsatt for å få en ny skade i den samme ankelen. En slik skade fører til kronisk smerte eller instabilitet i 20-50 % av tilfellene.

Fem ganger større risiko

Professor Roald Bahr, leder for Senter for idrettsskadeforskning, har også bidratt til studien, blant annet med flere analyser.
- Resultatene viser at risikoen for ankelovertråkk er fem ganger høyere for idrettsutøvere som har tråkket over tidligere, noe som underbygger resultater fra tidligere studier. Ved å trene på balansebrett kan disse personene normalisere risikoen for ny skade. Dette gjelder alle pasienter, enten man er aktiv eller ikke, sier Bahr til Tidsskriftet.

Ikke bare idrettutøvere

Han mener årsaken til at risikoen for overtråkk øker med tidligere skade, er at refleksevnen i ankelen forsinkes dersom man har en gammel skade. Dermed klarer man ikke å oppfatte raskt nok at foten er i ferd med å settes galt ned.
- Det er etter hvert blitt relativt vanlig med balansebrettrening blant idrettsutøvere i Norge, særlig blant de som deltar på høyt nivå. Men jeg hadde gjerne sett at det ble brukt av flere, også av mosjonister og ikke-idrettsutøvere som har tråkket over, sier Bahr.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media