Vil ha overvåkingssystem for sykehusinfeksjoner

Det lover helseminister Ansgar Gabrielsen. Helse- og omsorgsministeren sier det skal etableres et eget overvåkingssystem for sykehusinfeksjoner. I tillegg skal det settes krav til smittevern for hele helse- og sosialtjenesten, inkludert legekontorene.

Pasientregister

Helse- og omsorgsdepartementet sender i disse dager forslag til nye forskrifter om forebygging av sykehusinfeksjoner ut på høring. Blant forslagene er etablering av et register over anonymiserte pasienter som følges opp før og etter sykehusinnleggelse, for å finne ut om de har fått en sykehusinfeksjon i forbindelse med oppholdet. Formålet med registeret er å finne årsakene til utbrutt av slike infeksjoner, og evaluere virkning av ulike smitteverntiltak.

Skal gjelde alle

Ifølge departementet har i gjennomsnitt mellom 5 og 7 % av pasientene i norske sykehus til enhver tid en infeksjon som følge av sykehusoppholdet. Det understrekes imidlertid at det også er viktig med smitteverntiltak i resten av helse- og sosialtjenesten, og at de grunnleggende kravene til smittevern derfor bør gjelde for hele tjenestekjeden, som for eksempel i syke- og pleiehjem, i hjemmebaserte tjenester og på legekontorene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media