Urinlekkasje kan være arvelig

Funnene bekrefter tidligere teorier om at arv kan spille en rolle i utviklingen av denne vanlige og plagsomme tilstanden, ifølge de norske forskerne Yngvild Skåtun Hannestad, Rolv Terje Lie, Guri Rørtveit og Steinar Hunskaar. De undersøkte risikoen for urininkontinens hos døtre, barnebarn og søstre til over 2 000 inkontinente kvinner. Dette sammenlignet de med risikoen for rundt 6 000 kvinner med slektninger som ikke er rammet av inkontines, ifølge BMJ.

Arver mor og mormor

Døtre av kvinner med urininkontinens hadde 30 % større risiko for å bli inkontinente enn kvinner med mødre uten slike plager. Dersom mødrene hadde alvorlig urinlekkasje hadde døtrene nesten dobbelt så stor risiko for å få urinlekkasje som andre kvinner. Dersom både mor og mormor hadde urinlekkasje, var forekomsten av urinlekkasje to til tre ganger høyere enn blant dem med mødre og bestemødre uten lekkasjeproblemer. Blant kvinner som hadde eldre søstere med urininkontinens var forekomsten 60 % høyere enn hos andre kvinner.

Den arvelige risikoen gjaldt både symptomer for stressinkontinens og trengningsinkontinens.

- Symptomene på urininkontinens har trolig flere årsaker, og kjente risikofaktorer som alder, graviditet, fødsel og høy kroppsmasseindeks kan ytterligere øke risikoen for kvinner som er arvelig belastet, sier forfatterne.

En av de største

Studien er en del av den norske EPINCONT–studien (Epidemiology of Incontinence in Nord-Trøndelag) med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-97 (HUNT 2). EPINCONT-studien er en av de største studier som er gjort på urinlekkasje noen gang. Urinlekkasje rammer 25 % av alle norske kvinner over 20 år. De yngste rammes oftest av stressinkontinens, mens eldre kvinner har en overvekt av blandingslekkasje.

Ikke overraskende

Assistentlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Yngvild Skåtun Hannestad, tok medisinsk doktorgrad på emnet urinlekkasje hos kvinner i november 2003. Hun sier funnene i studien ikke er spesielt overraskende.
- Et par tidligere studier har antydet det samme, men dette er den første studien som slår fast med relativ sikkerhet at urininkontinens kan være arvelig, sier Hannestad til Tidsskriftet.
Hannestad sier hun ønsker å fortsette forskningen for å finne ut mer om årsaken til urinlekkasje.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media