Trapper opp kampen mot trygdemisbruk

Rikstrygdeverket vil øke innsatsen mot misbruk av statens midler. Regjeringen foreslår å styrke dette arbeidet med 10 millioner kroner i neste års statsbudsjett.
- De siste tre årene har vi sett en utvikling hvor sakene viser mer systematisk og organisert misbruk av trygdens midler. Dette er en utvikling vi skal bekjempe, uttaler trygdedirektør Arild Sundberg. Han sier de vil styrke misbruksarbeidet internt samtidig som de skal videreutvikle samarbeidet med andre offentlige etater.

Jukser for millioner

Det er særlig sykepenger, rehabiliteringspenger og uførepensjon som er utsatt for systematisk og organisert misbruk, ifølge Rikstrygdeverket. Hittil i år er det for eksempel anmeldt 68 tilfeller av misbruk med sykepenger. Til sammen er 204 personer anmeldt for å ha tilegnet seg 30 millioner kroner i trygd på ulovlig vis.

Kostbare tiltak lønner seg

- De siste to årene er det investert mellom 12 og 14 millioner kroner årlig til arbeid mot trygdemisbruk. Dette har trolig gitt det tredobbelte tilbake i form av sparte utgifter på trygdebudsjettet, sier seksjonssjef i trygdemisbruksseksjonen i Rikstrygdeverket, Magne Fladby, til Tidsskriftet. Blant annet er den totale innsparingen for 2003 beregnet til 35 millioner kroner. I tillegg kan den skjerpede kontrollen ha en preventiv effekt, slik at innsparingene i praksis er enda større.

Verst i vest

Rogalendinger og hordalendinger ligger på landstoppen i trygdemisbruk, med henholdsvis 27 og 24 anmeldelser hittil i år. Vest-Agder og Troms derimot har bare to anmeldelser i hvert fylke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media